Najpopularniejsze artykuły

 • ​Bitwa pod Termopilami została stoczona pomiędzy wojskami greckimi a perskimi w 480 r. p.n.e. Czytaj więcej

 • Co to jest satyra Satyra to gatunek liryczny o charakterze dydaktycznym popularny w epoce oświecenia, wyraziście ukazujący zjawiska uznawane za negatywne i szkodliwe i komicznie je przejaskrawiający.  Celem satyry było ośmieszenie i krytyka określonych postaw i wad ludzkich poprzez ich groteskowe wyolbrzymienie.  Źródła satyry jako gatunku literackiego sięgają czasów antycznych, satyra była uprawiana między innymi przez Horacego. Mistrzem satyry w literaturze Czytaj więcej

 • Bajka miała spełniać dwa zadania: bawić i uczyć. Twórcy prześcigali się w pomysłach na to, jak osiągnąć ten cel i być naprawdę skutecznym. Jednym z rozwiązań było stworzenie bajki epigramatycznej. Czytaj więcej

 • Julian Tuwim był zaangażowany w sytuację prostych ludzi, których los nie był mu obojętny, z racji własnego pochodzenia. Ale "Do prostego człowieka" to wiersz nie tylko o tematyce społecznej, ale i o wymowie pacyfistycznej. Czytaj więcej

 • Mały traktat wersalski został podpisany przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej wraz z traktatem wersalskim. Miał gwarantować ochronę mniejszości narodowych w Polsce. Czytaj więcej

 • Bitwa o Anglię (bitwa o Wielką Brytanię) to kampania wojenna podczas II wojny światowej stoczona pomiędzy lotnictwem niemieckim Luftwafe a brytyjskim Royal Air Force. Walka toczyła się w dniach 10 lipca - 31 października 1940 r. Czytaj więcej

 • "List do ludożerców" już samym tytułem sugeruje żartobliwy charakter utworu, w którym to tytułowi barbarzyńscy ludożercy mają zmóc się z materią tak im odległą jak przeczytanie listu. Jeżeli jednak spojrzymy na autora tego utworu, może nas uderzyć spory dysonans - Tadeusz Różewicz nie jest poetą kojarzącym się z lekkimi treściami. I tym razem nie odbiega od tego, do czego przyzwyczaił swych czytelników. "List do ludożerców" nie jest poetyckim żartem, to raczej gorzka refleksja o zastanej rzeczywistości. Czytaj więcej

 • Ikarowy lot - znaczenie "Ikarowy lot" - związek frazeologiczny oznaczający podejmowanie się realizacji odważnych zamierzeń bez zastanowienia się nad możliwościami powodzenia i ewentualnymi trudnościami lub konsekwencjami, często kończące się niepowodzeniem. "Ikarowy lot" to bezrefleksyjne dążenie do spełnienia marzeń, oparte jedynie na silnym pragnieniu, a nie na rozumowej analizie. Źródłem związku frazeologicznego "Ikarowy lot" jest grecki mit o Dedalu i Ikar Czytaj więcej

 • Czym jest pismo klinowe?

  ​Pismo klinowe to najstarsze pismo na świecie. Zostało wynalezione przez Sumerów ok. 3500 lat temu. Zastąpiło pismo obrazkowe, przyczyniając się do istotnego skoku cywilizacyjnego ówczesnych społeczności. Czytaj więcej

 • Co to jest przerzutnia Przerzutnia może występować w tekście pisanym wierszem. Przerzutnia według najprostszej definicji to przesunięcie zakończenia zdania (wyrazu lub grupy wyrazów) do następnego wersu. Zjawisko przerzutni jest związane z intonacją wypowiedzi. Przerzutnia polega na rozbieżności między intonacją zdaniową i a podziałem wersowym (struktura składniowa i wersowa nie pokrywają się).  Efektem przerzutni jest rozbicie struktury składniowej. Przerzutn Czytaj więcej